Информационный блок

Только для зарегистрированных пользователей

Вход на сайт


Дослідження представників психологічної школи права на шляху вирішення правових проблем сучасності
Дослідження представників психологічної школи права на шляху вирішення правових проблем сучасності

Дослідження особливостей психологічної школи права стає все більш актуальним у зв’язку зі складною та суперечливою взаємодією феноменів права та закону у сучасних умовах. Ми спостерігаємо все більше визнання пріоритету прав людини на міжнародному рівні, в тому числі по відношенню до державного суверенітету, і в той же час підвищується розуміння правового плюралізму, цінності юридичних уявлень традиційних східних суспільств та західних субкультур. Настають значні зміни в формі та змісті правових систем сучасного Світу. Однак в країнах Східної Європи у зв’язку із недостатнім розумінням соціально-психічних основ правотворчості та законотворчості, нормативного врегулювання суспільної поведінки, мотивації законних та протизаконних дій, великої кількості інших явищ, політика реформ несе непослідовний та необґрунтований характер, а правові реформи обмежуються другорядними аспектами. Так, країни Африки відчувають на собі широку рецепцію кодифікованого законодавство європейських країн. В англосаксонській правовій системі все більшу роль починають відігравати статути у якості джерела права, а в романо-германській системі – судова практика. Вищезазначені проблеми потребують вирішення на більш глибокому, філософсько-правовому рівні, що актуалізує звернення до різноманітних розумінь феномену права у правовій думці минулого.
Невідповідність порядку реалізації арештованого майна через СЕТАМ діючим нормативно-правовим актам

Невідповідність порядку реалізації арештованого майна через СЕТАМ діючим нормативно-правовим актам

Діючий Порядок реалізації арештованого майна через електронні торги суперечить:
– ст. 135 «Земельні торги» Земельного кодексу України щодо реалізації земельних
ділянок виключно на земельних торгах.
– ст. 57, 62, 63 Закону України «Про виконавче провадження», в частині реалізації
майна, на яке звернено стягнення шляхом його продажу на прилюдних торгах,
аукціонах або на комісійних умовах, арешту і вилучення майна боржника, звернення
стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи,
тобто реалізація арештованого майна на електронних торгах не передбачена, а Законом
визначено способи його реалізації;
– ст. 41 Закону України «Про іпотеку» щодо реалізація предмета іпотеки на
прилюдних торгах, ч. 4 ст. 6 Закону України «Про іпотеку», згідно якої – якщо будівля
(споруда), що передається в іпотеку, розташована на земельній ділянці, яка
МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ
Механизм правового обеспечения земель энергетики

На современном этапе развития земель с таким целевым назначением как земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения, возникает вопрос выделения для дальнейшей четкой регламентации такой специальной категории как земли энергетики и правового режима специальных зон энергетических объектов. Конституцией Украины гарантируется использование земель на основе права собственности, но запрещается наносить вред, свободам и достоинствам граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуацию и природные качества земли [1, ст.14]. Поскольку, особенности деятельности, осуществляемые на разных типах земель, существенно рознятся и отсутствие специального механизма, конкретизирующего режим конкретной категории земель, может привести к их нерациональному использованию, то законодатель, в рамках Земельного кодекса разделил их земли на девять категорий [2, ст.19].
Совершенствование правового механизма регулирования энергорынка Украины
Совершенствование правового механизма регулирования энергорынка Украины

На современном этапе формирования рыночных отношений, в частности на рынке энергетики, возникает необходимость внесения изменений, касательно механизма правого обеспечения данного направления деятельности. На данный момент рыночное реформирование электроэнергетики происходит стихийно и не учитывается специфика данной природной монополии, возникают конфликтные ситуации между НКРЕ и субъектами природных монополий, отсутствует должным образом оформленная конкурентная среда. Стоит заметить, что предприятия, осуществляющие энергопоставку, обеспечивают надежное и безопасное существование единой системы государства. Нас интересует непосредственно оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ), являющийся объединением на договорных основах компаний, производящих и распределяющих электроэнергию, а также обеспечивающих диспетчерское управление ее производства и потребления. А конкретно, монополистом является государственное предприятие «Энергорынок», созданное по Постановлению №775 КабМина, этим же постановлением обязали создать ныне действующий Устав ГП «Энергорынок», тем самым определив предмет его деятельности, а именно: покупку электроэнергии; оптовую поставку электроэнергии; составление договоров о передаче электроэнергии с субъектом предпринимательской
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРАВА
Передумови становлення псиолоічної школи права

На нашу думку, для встановлення передумов становлення психологічної школи права, плідним може бути звернення до реалістичних концепцій праворозуміння, які склалися в дореволюційній російській юридичній науці. У другій половині ХІХ ст. в Росії (та в Європі) бурхливо розвивається психологічна думка, яка впливає на філософію, соціологію, історію, правознавство та інші гуманітарні науки. Показовим в цьому відношенні є створення в 1885 році Московського психологічного суспільства при Московському університеті та видавництво журналу «Питання філософії і психології». Формування наукового середовища, в якому відчувався підвищений інтерес до психології, обумовило той факт, що психологічні ідеї були присутні в розумі багатьох представників позитивістських та природно-правових концепцій.
Щодо відповідності деяких законодавчих актів Конституції України
Щодо відповідності деяких законодавчих актів Конституції України

Нардепи проголосували за скасування закону від 7 жовтня 2010 року щодо внесення змін до законодавчих актів для приведення їх у відповідність з Конституцією.
Пропозицію підтримали 332 народні депутати. Рішення скасовує закон 2592-IV.

Відомо, що після скасування в 2010 році Конституційним судом дії Конституції 2004 р. і повернення в дію Основного закону 1996 року, що передбачає президентсько-парламентську форму правління, 7 жовтня 2010 Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність з Конституцією України № 2592-IV.

Сьогодні цей закон визнали недійсним.